Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bouza, Fernando Groba
Data de Publicação: 2019
Outros Autores: Basanta, Noemi, Dono López, Pedro
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/63705
Resumo: Desde o ano da súa creación, en 1997, por medio dun convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade do Minho, o Centro de Estudos Galegos ten experimentado un proceso de inserción e consolidación progresiva non só no contexto académico da universidade bracarense, senón tamén en diferentes ámbitos da sociedade miñota, particularmente nos sectores vinculados á acción cultural. O labor desenvolvido polos diferentes lectores e lectoras do Centro contribuíu (e contribúe) non só para aproximar a realidade lingüística e cultural galega ao contexto do norte de Portugal, onde paradoxicamente é/era bastante descoñecida, senón tamén para favorecer a interacción entre axentes culturais de ambas as bandas do Miño/Minho. Abordamos nesta contribución a evolución da presenza do ensino da lingua e cultura galegas na UMinho, desde os cursos de extensión universitaria ás opcións que permiten chegar ao alumnado de múltiplos graos da oferta académica da institución, ben como ás diferentes actividades de divulgación organizadas, a miúdo en asociación con actores culturais relevantes da cidade de Braga, como a Rádio Universitária do Minho (RUM) ou a asociación cultural Canto d’Aqui: o programa de radio Galiza Mais Perto (RUM 97.5), a Semana Cultural Convergências Portugal-Galiza, o Dia da Galiza em Braga ou o Encontro Minho-Galiza son exemplo disto. Unha vertente á que quizais se teña prestado menor atención, a da investigación, deberá asumir un maior protagonismo en anos vindeiros, pois tamén se advirte a necesidade de estreitar vínculos no ámbito científico.
id RCAP_8bcb600573d68fa75c670831bc87ff44
oai_identifier_str oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/63705
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str
spelling Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuroPortugalInterculturalidadeDifusión culturalLingua e cultura galegasInterculturalidadDifusión culturaLengua y cultura gallegasInterculturalityCulture DiffusionGalician Language and CultureIntercultumlityHumanidades::Línguas e LiteraturasArts & HumanitiesDesde o ano da súa creación, en 1997, por medio dun convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade do Minho, o Centro de Estudos Galegos ten experimentado un proceso de inserción e consolidación progresiva non só no contexto académico da universidade bracarense, senón tamén en diferentes ámbitos da sociedade miñota, particularmente nos sectores vinculados á acción cultural. O labor desenvolvido polos diferentes lectores e lectoras do Centro contribuíu (e contribúe) non só para aproximar a realidade lingüística e cultural galega ao contexto do norte de Portugal, onde paradoxicamente é/era bastante descoñecida, senón tamén para favorecer a interacción entre axentes culturais de ambas as bandas do Miño/Minho. Abordamos nesta contribución a evolución da presenza do ensino da lingua e cultura galegas na UMinho, desde os cursos de extensión universitaria ás opcións que permiten chegar ao alumnado de múltiplos graos da oferta académica da institución, ben como ás diferentes actividades de divulgación organizadas, a miúdo en asociación con actores culturais relevantes da cidade de Braga, como a Rádio Universitária do Minho (RUM) ou a asociación cultural Canto d’Aqui: o programa de radio Galiza Mais Perto (RUM 97.5), a Semana Cultural Convergências Portugal-Galiza, o Dia da Galiza em Braga ou o Encontro Minho-Galiza son exemplo disto. Unha vertente á que quizais se teña prestado menor atención, a da investigación, deberá asumir un maior protagonismo en anos vindeiros, pois tamén se advirte a necesidade de estreitar vínculos no ámbito científico.Desde el año de su creación, en 1997, por medio de un convenio entre la Xunta de Galicia y la Universidade do Minho, el Centro de Estudos Galegos ha experimentado un proceso de inserción y consolidación progresiva no sólo en el contexto académico de la universidad bracarense, sino también en diferentes ámbitos de la sociedad miñota, particularmente en los sectores vinculados a la acción cultural. La labor realizada por los diferentes lectores y lectoras del Centro ha contribuido (y contribuye) no sólo a aproximar la realidad lingüística y cultural gallega al contexto del norte de Portugal, donde paradójicamente es/era bastante desconocida, sino también a favorecer la interacción entre agentes culturales de ambos lados del Miño/Minho. Abordamos en esta contribución la evolución de la presencia de la enseñanza de la lengua y cultura gallegas en la UMinho, desde los cursos de extensión universitaria a las opciones que permiten llegar al alumnado de múltiplos grados de la oferta académica de la institución, así como las diferentes actividades de divulgación organizadas, a menudo en asociación con actores culturales relevantes de la ciudad de Braga, como la Rádio Universitária do Minho (RUM) o la asociación cultural Canto d’Aqui: el programa de radio Galiza Mais Perto (RUM 97.5), la Semana Cultural Convergências Portugal-Galiza, el Dia da Galiza em Braga o el Encontro Minho-Galiza son ejemplo de esto. Una vertiente a la que quizás se le haya prestado menor atención, a la de la investigación, deberá asumir un mayor protagonismo en años venideros, pues también se advierte la necesidad de estrechar vínculos en el ámbito científico.Since the year of its creation, in 1997, through an agreement between the Xunta de Galicia and the Universidade do Minho, the Centro de Estudos Galegos has undergone a process of progressive insertion and consolidation not only in the academic context of the university of Braga, but also in different areas of Miñota society, particularly in sectors linked to cultural action. The work carried out by the different readers of the Center has contributed (and contributes) not only to bring the Galician linguistic and cultural reality closer to the context of the north of Portugal, where paradoxically it is/was quite unknown, but also to favor the interaction between cultural agents from both sides of the river Miño/Minho. We address in this contribution the evolution of the presence of the teaching of the Galician language and culture in the UMinho, from the university extension courses to the options that allow to reach the students of multiple degrees of the academic offer of the institution, or to the different outreach activities organized, often in partnership with relevant cultural actors from the city of Braga, such as the Rádio Universitária do Minho (RUM) or the asociación cultural Canto d'Aqui: the radio program Galiza Mais Perto (RUM 97.5), Semana Cultural Convergências Portugal-Galiza, Dia da Galiza em Braga or Encontro Minho-Galiza are examples of this. One aspect that may have been paid less attention, that of research, should assume a greater role in the coming years, because it also warns of the need to strengthen links in the scientific field.Editorial ComplutenseUniversidade do MinhoBouza, Fernando GrobaBasanta, NoemiDono López, Pedro20192019-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/63705glgGroba Bouza, F.; Basanta Llanes, N.; Dono López, P. (2019): “Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 22, pp. 269-276.1138-966410.5209/madr.66865https://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/66865/4564456552365info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:15:34ZPortal AgregadorONG
dc.title.none.fl_str_mv Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
title Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
spellingShingle Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
Bouza, Fernando Groba
Portugal
Interculturalidade
Difusión cultural
Lingua e cultura galegas
Interculturalidad
Difusión cultura
Lengua y cultura gallegas
Interculturality
Culture Diffusion
Galician Language and Culture
Intercultumlity
Humanidades::Línguas e Literaturas
Arts & Humanities
title_short Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
title_full Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
title_fullStr Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
title_full_unstemmed Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
title_sort Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro
author Bouza, Fernando Groba
author_facet Bouza, Fernando Groba
Basanta, Noemi
Dono López, Pedro
author_role author
author2 Basanta, Noemi
Dono López, Pedro
author2_role author
author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade do Minho
dc.contributor.author.fl_str_mv Bouza, Fernando Groba
Basanta, Noemi
Dono López, Pedro
dc.subject.por.fl_str_mv Portugal
Interculturalidade
Difusión cultural
Lingua e cultura galegas
Interculturalidad
Difusión cultura
Lengua y cultura gallegas
Interculturality
Culture Diffusion
Galician Language and Culture
Intercultumlity
Humanidades::Línguas e Literaturas
Arts & Humanities
topic Portugal
Interculturalidade
Difusión cultural
Lingua e cultura galegas
Interculturalidad
Difusión cultura
Lengua y cultura gallegas
Interculturality
Culture Diffusion
Galician Language and Culture
Intercultumlity
Humanidades::Línguas e Literaturas
Arts & Humanities
description Desde o ano da súa creación, en 1997, por medio dun convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade do Minho, o Centro de Estudos Galegos ten experimentado un proceso de inserción e consolidación progresiva non só no contexto académico da universidade bracarense, senón tamén en diferentes ámbitos da sociedade miñota, particularmente nos sectores vinculados á acción cultural. O labor desenvolvido polos diferentes lectores e lectoras do Centro contribuíu (e contribúe) non só para aproximar a realidade lingüística e cultural galega ao contexto do norte de Portugal, onde paradoxicamente é/era bastante descoñecida, senón tamén para favorecer a interacción entre axentes culturais de ambas as bandas do Miño/Minho. Abordamos nesta contribución a evolución da presenza do ensino da lingua e cultura galegas na UMinho, desde os cursos de extensión universitaria ás opcións que permiten chegar ao alumnado de múltiplos graos da oferta académica da institución, ben como ás diferentes actividades de divulgación organizadas, a miúdo en asociación con actores culturais relevantes da cidade de Braga, como a Rádio Universitária do Minho (RUM) ou a asociación cultural Canto d’Aqui: o programa de radio Galiza Mais Perto (RUM 97.5), a Semana Cultural Convergências Portugal-Galiza, o Dia da Galiza em Braga ou o Encontro Minho-Galiza son exemplo disto. Unha vertente á que quizais se teña prestado menor atención, a da investigación, deberá asumir un maior protagonismo en anos vindeiros, pois tamén se advirte a necesidade de estreitar vínculos no ámbito científico.
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019
2019-01-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1822/63705
url http://hdl.handle.net/1822/63705
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.none.fl_str_mv Groba Bouza, F.; Basanta Llanes, N.; Dono López, P. (2019): “Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017): balance e perspectivas de futuro”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 22, pp. 269-276.
1138-9664
10.5209/madr.66865
https://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/66865/4564456552365
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Editorial Complutense
publisher.none.fl_str_mv Editorial Complutense
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1777303716419862528