Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Núñez Sabarís, Xaquín
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/72108
Resumo: Nos últimos anos o xénero negro acadou un notable alcance comercial e institucional na cultura galega, a través, sobre todo, de narrativas literarias. As novelas de Domingo Villar, Pedro Feijoo ou Francisco Castro conseguiron un considerable éxito comercial e contribuíron á popularización da narrativa de entretemento, con narracións de suspense. Todas elas seguen un recoñecible patrón, a partir dunha mesma cartografía literaria (Vigo e a súa contorna). Este artigo pretende, xa que logo, analizar a configuración da novela negra e a construción de xeografías literarias específicas, tendo en conta os mecanismos de mercado e institucionais no campo cultural galego e o comportamento intersistémico das obras que serán obxecto de estudo.
id RCAP_c1fde4b89df07d826f124405be1ca669
oai_identifier_str oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/72108
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galegaNarrativa galegaNovela negraCampo literarioCampo literarioXeografías literariasHumanidades::Línguas e LiteraturasNos últimos anos o xénero negro acadou un notable alcance comercial e institucional na cultura galega, a través, sobre todo, de narrativas literarias. As novelas de Domingo Villar, Pedro Feijoo ou Francisco Castro conseguiron un considerable éxito comercial e contribuíron á popularización da narrativa de entretemento, con narracións de suspense. Todas elas seguen un recoñecible patrón, a partir dunha mesma cartografía literaria (Vigo e a súa contorna). Este artigo pretende, xa que logo, analizar a configuración da novela negra e a construción de xeografías literarias específicas, tendo en conta os mecanismos de mercado e institucionais no campo cultural galego e o comportamento intersistémico das obras que serán obxecto de estudo.Università degli Studi di MilanoUniversidade do MinhoNúñez Sabarís, Xaquín20192019-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/72108glg2240-543710.13130/2240-5437/11749https://riviste.unimi.it/index.php/tintas/article/view/11749info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:30:48Zoai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/72108Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T19:26:02.733737Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
title Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
spellingShingle Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
Núñez Sabarís, Xaquín
Narrativa galega
Novela negra
Campo literario
Campo literario
Xeografías literarias
Humanidades::Línguas e Literaturas
title_short Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
title_full Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
title_fullStr Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
title_full_unstemmed Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
title_sort Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
author Núñez Sabarís, Xaquín
author_facet Núñez Sabarís, Xaquín
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade do Minho
dc.contributor.author.fl_str_mv Núñez Sabarís, Xaquín
dc.subject.por.fl_str_mv Narrativa galega
Novela negra
Campo literario
Campo literario
Xeografías literarias
Humanidades::Línguas e Literaturas
topic Narrativa galega
Novela negra
Campo literario
Campo literario
Xeografías literarias
Humanidades::Línguas e Literaturas
description Nos últimos anos o xénero negro acadou un notable alcance comercial e institucional na cultura galega, a través, sobre todo, de narrativas literarias. As novelas de Domingo Villar, Pedro Feijoo ou Francisco Castro conseguiron un considerable éxito comercial e contribuíron á popularización da narrativa de entretemento, con narracións de suspense. Todas elas seguen un recoñecible patrón, a partir dunha mesma cartografía literaria (Vigo e a súa contorna). Este artigo pretende, xa que logo, analizar a configuración da novela negra e a construción de xeografías literarias específicas, tendo en conta os mecanismos de mercado e institucionais no campo cultural galego e o comportamento intersistémico das obras que serán obxecto de estudo.
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019
2019-01-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1822/72108
url http://hdl.handle.net/1822/72108
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.none.fl_str_mv 2240-5437
10.13130/2240-5437/11749
https://riviste.unimi.it/index.php/tintas/article/view/11749
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Università degli Studi di Milano
publisher.none.fl_str_mv Università degli Studi di Milano
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799132746517315584