Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Dono López, Pedro
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/19020
Resumo: O presente artigo realiza unha aproximación ás primeiras manifestacións escritas do romance galego medieval dende a colección de pergamiños do mosteiro ourensán de Santa Comba de Naves. No marco das máis recentes contribucións á cuestión, aborda a emerxencia do galego reparando na relevancia da figura do notario no desenvolvemento da escrita romance. Achega ademais unha descrición dos principais trazos da nova escrita tendo en consideración os cinco documentos romances máis antigos do citado mosteiro, datados entre 1255 e 1279, cuxa edición completa o estudo
id RCAP_f01f4a3a1864276d5ca3076b7af2c21c
oai_identifier_str oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/19020
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str
spelling Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de NavesGalego medievalEmerxencia do romance escritoDocumentos notariaisMediaeval galicianEmergence of written galicianNotarial documentsO presente artigo realiza unha aproximación ás primeiras manifestacións escritas do romance galego medieval dende a colección de pergamiños do mosteiro ourensán de Santa Comba de Naves. No marco das máis recentes contribucións á cuestión, aborda a emerxencia do galego reparando na relevancia da figura do notario no desenvolvemento da escrita romance. Achega ademais unha descrición dos principais trazos da nova escrita tendo en consideración os cinco documentos romances máis antigos do citado mosteiro, datados entre 1255 e 1279, cuxa edición completa o estudoThe aim of this paper is to provide an approach to the oldest texts in Galician in the collection of mediaeval parchments of the Monastery of Santa Comba de Naves. Taking into account the most recent contributions to this subject, this study focuses on the emergence of written Galician, paying special attention to the relevance of the notaries at law in the development of the new written romance language. It, therefore, presents a study of the most relevant features of written Galician in the five oldest texts of Santa Comba, dated between 1255 and 1279. To complete the study an edition of these documents is included at the endUniversidade de Santiago de Compostela (USC)Universidade do MinhoDono López, Pedro20112011-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/19020glg0210-377Xinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:05:11ZPortal AgregadorONG
dc.title.none.fl_str_mv Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
title Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
spellingShingle Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
Dono López, Pedro
Galego medieval
Emerxencia do romance escrito
Documentos notariais
Mediaeval galician
Emergence of written galician
Notarial documents
title_short Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
title_full Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
title_fullStr Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
title_full_unstemmed Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
title_sort Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves
author Dono López, Pedro
author_facet Dono López, Pedro
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade do Minho
dc.contributor.author.fl_str_mv Dono López, Pedro
dc.subject.por.fl_str_mv Galego medieval
Emerxencia do romance escrito
Documentos notariais
Mediaeval galician
Emergence of written galician
Notarial documents
topic Galego medieval
Emerxencia do romance escrito
Documentos notariais
Mediaeval galician
Emergence of written galician
Notarial documents
description O presente artigo realiza unha aproximación ás primeiras manifestacións escritas do romance galego medieval dende a colección de pergamiños do mosteiro ourensán de Santa Comba de Naves. No marco das máis recentes contribucións á cuestión, aborda a emerxencia do galego reparando na relevancia da figura do notario no desenvolvemento da escrita romance. Achega ademais unha descrición dos principais trazos da nova escrita tendo en consideración os cinco documentos romances máis antigos do citado mosteiro, datados entre 1255 e 1279, cuxa edición completa o estudo
publishDate 2011
dc.date.none.fl_str_mv 2011
2011-01-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1822/19020
url http://hdl.handle.net/1822/19020
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.none.fl_str_mv 0210-377X
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade de Santiago de Compostela (USC)
publisher.none.fl_str_mv Universidade de Santiago de Compostela (USC)
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1777303678300979200