RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ramalho, José Carlos
Data de Publicação: 2009
Outros Autores: Ferreira, Miguel, Faria, Luís, Castro, Rui, Barbedo, Francisco, Corujo, Luís
Tipo de documento: Artigo
Idioma: cat
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/24699
Resumo: A mitjan 2006, els Arxius Nacionals Portuguesos (Direcció General d’Arxius Por- tuguesos) van endegar un projecte anomenat RODA (Repository of Authentic Digital Objects) amb l’objectiu d’identificar i reunir la tecnologia, els recursos humans i el suport polític necessaris per preservar a llarg termini els materials digitals generats per l’Administració pública portuguesa.
id RCAP_0de024e5ebc8fd9321c27481813a43e4
oai_identifier_str oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/24699
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveisPreservacióServeisA mitjan 2006, els Arxius Nacionals Portuguesos (Direcció General d’Arxius Por- tuguesos) van endegar un projecte anomenat RODA (Repository of Authentic Digital Objects) amb l’objectiu d’identificar i reunir la tecnologia, els recursos humans i el suport polític necessaris per preservar a llarg termini els materials digitals generats per l’Administració pública portuguesa.El 2006, els Arxius Nacionals Portuguesos (Direcció General d’Arxius Portuguesos) van començar a desenvolupar un repositori digital compatible amb el model OAIS per a la preservació de material digital a llarg termini. Paral·lelament, a la Universitat de Minho es va endegar un projecte anomenat CRiB amb la finalitat de desenvolupar un ampli conjunt de serveis creats per contribuir a la preservació digital, com convertidors de format i eines d’avaluació de la qualitat, plans de preservació digital i producció automàtica de metadades per mantenir l’autenticitat de les representacions. Aquest informe inclou una descripció detallada de tots dos projectes i analitza els mètodes per integrar-los en una solució de preservació digital completa basada en les normes d’arxiu i preservació digital disponibles actualment, com, per exemple, OAIS, EAD, PREMIS, METS i ANSI/NISO Z39.87.En el 2006, los Archivos Nacionales Portugueses (Dirección General de Archivos Portugueses) empezaron a desarrollar un repositorio digital compatible con el modelo OAIS para la preservación de material digital a largo plazo. Paralelamente, la Universidad de Minho emprendió un proyecto denominado CRiB con la finalidad de desarrollar un amplio conjunto de servicios creados para contribuir a la preservación digital, como convertidores de formato y herramientas de evaluación de la calidad, planes de preservación digital y producción automática de metadatos para mantener la autenticidad de las representaciones. Este informe incluye una descripción detallada de los dos proyectos y analiza los métodos para integrarlos en una solución de preservación digital completa basada en las normas de archivo y preservación digital disponibles actualmente, como, por ejemplo, OAIS, EAD, PREMIS, METS y ANSI/NISO Z39.87.In 2006 the Portuguese National Archives (Directorate-General of the Portuguese Archives) engaged in the development of an OAIS compatible digital repository system for long-term preservation of digital material. Simultaneously, at the University of Minho a project called CRiB was being devised which aimed at the development of a wholesome set of services to aid digital preservation. Among those services were format converters, quality-assessment tools, preservation planning and automatic metadata production for retaining representations’ authenticity. This paper provides a detailed description of both projects and discusses how these may be integrated into a complete digital preservation solution based on currently available archiving and preservation standards, e.g. OAIS, EAD, PREMIS, METS and ANSI/NISO Z39.87.En 2006, les archives nationales du Portugal (Direction générale des archives du Portugal) ont commencé à développer un système numérique d’accès aux archives compatible avec le modèle OAIS en vue de préserver à long terme le matériel numérique. Parallèlement à ce travail, l’Université du Minho a lancé un projet dénommé CRiB dans le but de développer un large éventail de services visant à contribuer à la préservation numérique, par exemple des convertisseurs de format et des outils pour l’évaluation de la qualité, la planification de la préservation et la production automatique de métadonnées permettant le maintien de l’authenticité des représentations. Ce rapport inclut une description détaillée des deux projets et analyse les méthodes utilisées pour les intégrer dans une solution de préservation numérique complète basée sur les normes d’archivage et de préservation disponibles actuellement, notamment OAIS, EAD, PREMIS, METS et ANSI/NISO Z39.87.Associació D’arxivers-Gestors de Documents de CatalunyaUniversidade do MinhoRamalho, José CarlosFerreira, MiguelFaria, LuísCastro, RuiBarbedo, FranciscoCorujo, Luís20092009-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/24699cathttp://www.arxivers.com/publicacions/revista-lligall/edicions-lligall/cat_view/14-revista-lligall/66-lligall-30.htmlinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:22:01Zoai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/24699Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T19:15:25.514486Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
title RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
spellingShingle RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
Ramalho, José Carlos
Preservació
Serveis
title_short RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
title_full RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
title_fullStr RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
title_full_unstemmed RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
title_sort RODA i CRIB. Un repositori digital orientat als serveis
author Ramalho, José Carlos
author_facet Ramalho, José Carlos
Ferreira, Miguel
Faria, Luís
Castro, Rui
Barbedo, Francisco
Corujo, Luís
author_role author
author2 Ferreira, Miguel
Faria, Luís
Castro, Rui
Barbedo, Francisco
Corujo, Luís
author2_role author
author
author
author
author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade do Minho
dc.contributor.author.fl_str_mv Ramalho, José Carlos
Ferreira, Miguel
Faria, Luís
Castro, Rui
Barbedo, Francisco
Corujo, Luís
dc.subject.por.fl_str_mv Preservació
Serveis
topic Preservació
Serveis
description A mitjan 2006, els Arxius Nacionals Portuguesos (Direcció General d’Arxius Por- tuguesos) van endegar un projecte anomenat RODA (Repository of Authentic Digital Objects) amb l’objectiu d’identificar i reunir la tecnologia, els recursos humans i el suport polític necessaris per preservar a llarg termini els materials digitals generats per l’Administració pública portuguesa.
publishDate 2009
dc.date.none.fl_str_mv 2009
2009-01-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1822/24699
url http://hdl.handle.net/1822/24699
dc.language.iso.fl_str_mv cat
language cat
dc.relation.none.fl_str_mv http://www.arxivers.com/publicacions/revista-lligall/edicions-lligall/cat_view/14-revista-lligall/66-lligall-30.html
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Associació D’arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
publisher.none.fl_str_mv Associació D’arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799132600413978624