Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Núñez Sabarís, Xaquín
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/34162
Resumo: O obxecto de estudo deste artigo céntrase nas relacións escénicas entre Galicia e Portugal, tendo como punto de partida as recentes iniciativas de intercambio teatral luso-galaico, que consolida e confirma unhas relacións de interese que, con desigual intensidade, se veñen afirmando dende os anos 90 do pasado século. En consecuencia, este traballo encádrase nos estudos acerca das relacións literarias e culturais entre Galicia e Portugal, a partir do diálogo e intercambio artístico que ten como base as artes escénicas. A abordaxe metodolóxica terá en conta as características das industrias escénicas, así como a configuración, orientacións e intereses dos sistemas teatrais galego e portugueses e que determinan a interrelación entre ambos espazos, no marco dun contexto social, político e ideolóxico que vai acompañado e condicionando as sucesivas iniciativas de proximidade ou distanciamento cultural.
id RCAP_386127182cd1855168b01dee43facd7f
oai_identifier_str oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/34162
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str
spelling Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquíCurrent convergences between the galician and the portuguese theatre: Creating a «teatro do aquí»TeatroGalegoPortuguésContemporáneoArtes escénicasIntercambioCulturaGalicia-PortugalTheatrePerforming artsExchangeCultureHumanidades::Línguas e LiteraturasO obxecto de estudo deste artigo céntrase nas relacións escénicas entre Galicia e Portugal, tendo como punto de partida as recentes iniciativas de intercambio teatral luso-galaico, que consolida e confirma unhas relacións de interese que, con desigual intensidade, se veñen afirmando dende os anos 90 do pasado século. En consecuencia, este traballo encádrase nos estudos acerca das relacións literarias e culturais entre Galicia e Portugal, a partir do diálogo e intercambio artístico que ten como base as artes escénicas. A abordaxe metodolóxica terá en conta as características das industrias escénicas, así como a configuración, orientacións e intereses dos sistemas teatrais galego e portugueses e que determinan a interrelación entre ambos espazos, no marco dun contexto social, político e ideolóxico que vai acompañado e condicionando as sucesivas iniciativas de proximidade ou distanciamento cultural.The object of study of this paper is focused on the performing relations between Galicia and Portugal, building on the recent initiatives of Portuguese-Galician theatre exchange, which consolidates and confirms the relations of interest, with unequal intensity, that have been present since the 1990's. As a result, this work falls under the studies on literary and cultural relations between Galicia and Portugal, from the dialogue and artistic exchange which are based in the performing arts. The methodological approach will take into account the characteristics of the performing arts, as well as the configuration, orientations and interests of the Galician and Portuguese theatre systems that determine the interrelation between both spaces, in the framework of a social, political and ideological context, which accompanies and conditions the successive initiatives of cultural proximity or distancing.Ediciones Universidad de SalamancaUniversidade do MinhoNúñez Sabarís, Xaquín20142014-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/34162glg0210-7287info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:18:10ZPortal AgregadorONG
dc.title.none.fl_str_mv Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
Current convergences between the galician and the portuguese theatre: Creating a «teatro do aquí»
title Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
spellingShingle Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
Núñez Sabarís, Xaquín
Teatro
Galego
Portugués
Contemporáneo
Artes escénicas
Intercambio
Cultura
Galicia-Portugal
Theatre
Performing arts
Exchange
Culture
Humanidades::Línguas e Literaturas
title_short Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
title_full Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
title_fullStr Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
title_full_unstemmed Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
title_sort Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: Construíndo un teatro do aquí
author Núñez Sabarís, Xaquín
author_facet Núñez Sabarís, Xaquín
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade do Minho
dc.contributor.author.fl_str_mv Núñez Sabarís, Xaquín
dc.subject.por.fl_str_mv Teatro
Galego
Portugués
Contemporáneo
Artes escénicas
Intercambio
Cultura
Galicia-Portugal
Theatre
Performing arts
Exchange
Culture
Humanidades::Línguas e Literaturas
topic Teatro
Galego
Portugués
Contemporáneo
Artes escénicas
Intercambio
Cultura
Galicia-Portugal
Theatre
Performing arts
Exchange
Culture
Humanidades::Línguas e Literaturas
description O obxecto de estudo deste artigo céntrase nas relacións escénicas entre Galicia e Portugal, tendo como punto de partida as recentes iniciativas de intercambio teatral luso-galaico, que consolida e confirma unhas relacións de interese que, con desigual intensidade, se veñen afirmando dende os anos 90 do pasado século. En consecuencia, este traballo encádrase nos estudos acerca das relacións literarias e culturais entre Galicia e Portugal, a partir do diálogo e intercambio artístico que ten como base as artes escénicas. A abordaxe metodolóxica terá en conta as características das industrias escénicas, así como a configuración, orientacións e intereses dos sistemas teatrais galego e portugueses e que determinan a interrelación entre ambos espazos, no marco dun contexto social, político e ideolóxico que vai acompañado e condicionando as sucesivas iniciativas de proximidade ou distanciamento cultural.
publishDate 2014
dc.date.none.fl_str_mv 2014
2014-01-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1822/34162
url http://hdl.handle.net/1822/34162
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.none.fl_str_mv 0210-7287
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Ediciones Universidad de Salamanca
publisher.none.fl_str_mv Ediciones Universidad de Salamanca
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1777303725896892416