O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vázquez Diéguez, Ignacio
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.6/6923
Resumo: Ofrécese nestas páxinas un estudo comparativo entre o galego, o portugués e o español sobre o uso do infinitivo. Galego e portugués posúen unha variante conxugada deste tempo, inexistente en español, e será tratada con particular atención. A base do estudo será a diacronía que marca, en gran medida, o uso actual. A subordinación é o campo de acción do infinitivo conxugado e cada caso particular será exemplificado con pasaxes extraídas de diferentes corpus on-line consolidados. Verase o uso canónico esperable en galego e portugués e as variantes reais de tales usos, así como as solucións (traducións convenientes) do español perante o infinitivo flexionado. Aínda que a intención primeira é dar apoio aos estudantes, a pescuda pretende afastarse da sistematización clásica dada ao infinitivo conxugado nas gramáticas e quere propor principios funcionais –as estruturas sintácticas– (e non só estilísticos) no emprego dese tempo verbal.
id RCAP_66ac7ed690b7d9be3ab6f45c0ad7955c
oai_identifier_str oai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/6923
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en españolInfinitivoDiacroníaSintaxeGalegoPortugués - EspañolOfrécese nestas páxinas un estudo comparativo entre o galego, o portugués e o español sobre o uso do infinitivo. Galego e portugués posúen unha variante conxugada deste tempo, inexistente en español, e será tratada con particular atención. A base do estudo será a diacronía que marca, en gran medida, o uso actual. A subordinación é o campo de acción do infinitivo conxugado e cada caso particular será exemplificado con pasaxes extraídas de diferentes corpus on-line consolidados. Verase o uso canónico esperable en galego e portugués e as variantes reais de tales usos, así como as solucións (traducións convenientes) do español perante o infinitivo flexionado. Aínda que a intención primeira é dar apoio aos estudantes, a pescuda pretende afastarse da sistematización clásica dada ao infinitivo conxugado nas gramáticas e quere propor principios funcionais –as estruturas sintácticas– (e non só estilísticos) no emprego dese tempo verbal.This paper presents a comparative study of the infinitive in Galician, Portuguese and Spanish. Galician and Portuguese possess a kind of person-marking infinitive which does not exist in Spanish and will therefore be given special attention here. Diachronic linguistics forms the basis of this research since it accounts for present-day use. The personal infinitive primarily appears in subordinate clauses. Each of its uses will be illustrated with examples from various consolidated on-line corpora. We will compare standard prescribed usage with instances of actual use, and discuss their Spanish translations. Although its main purpose is to serve as a guide for students, the study aims to establish functional principles of syntactic structure (not only stylistic factors) affecting the use of the personal infinitive in Galician and Portuguese.Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de CompostelauBibliorumVázquez Diéguez, Ignacio2019-03-27T15:55:24Z20122012-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.6/6923glg1889-2566info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-12-15T09:45:57Zoai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/6923Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T00:47:33.433142Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
title O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
spellingShingle O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
Vázquez Diéguez, Ignacio
Infinitivo
Diacronía
Sintaxe
Galego
Portugués - Español
title_short O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
title_full O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
title_fullStr O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
title_full_unstemmed O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
title_sort O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español
author Vázquez Diéguez, Ignacio
author_facet Vázquez Diéguez, Ignacio
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv uBibliorum
dc.contributor.author.fl_str_mv Vázquez Diéguez, Ignacio
dc.subject.por.fl_str_mv Infinitivo
Diacronía
Sintaxe
Galego
Portugués - Español
topic Infinitivo
Diacronía
Sintaxe
Galego
Portugués - Español
description Ofrécese nestas páxinas un estudo comparativo entre o galego, o portugués e o español sobre o uso do infinitivo. Galego e portugués posúen unha variante conxugada deste tempo, inexistente en español, e será tratada con particular atención. A base do estudo será a diacronía que marca, en gran medida, o uso actual. A subordinación é o campo de acción do infinitivo conxugado e cada caso particular será exemplificado con pasaxes extraídas de diferentes corpus on-line consolidados. Verase o uso canónico esperable en galego e portugués e as variantes reais de tales usos, así como as solucións (traducións convenientes) do español perante o infinitivo flexionado. Aínda que a intención primeira é dar apoio aos estudantes, a pescuda pretende afastarse da sistematización clásica dada ao infinitivo conxugado nas gramáticas e quere propor principios funcionais –as estruturas sintácticas– (e non só estilísticos) no emprego dese tempo verbal.
publishDate 2012
dc.date.none.fl_str_mv 2012
2012-01-01T00:00:00Z
2019-03-27T15:55:24Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.6/6923
url http://hdl.handle.net/10400.6/6923
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.none.fl_str_mv 1889-2566
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela
publisher.none.fl_str_mv Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799136370490343424