Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vázquez Diéguez, Ignacio
Data de Publicação: 1996
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.6/6954
Resumo: Sempre que se pretende facer unha crítica a calquera tipo de traballo, débese partir dunhas premisas claras para que o resultado da revisión sexa coherente e entendible, quero dicir con isto que a presente comunicación, que vai versar sobre a crítica ás últimas obras lexicográficas en galego baséase nuns criterios preelaborados e estudiados polo equipo de redacción do diccionario VOX bilingüe ESENCIAL galego-castelán-galego. [...]
id RCAP_768ed92aa31392aed473e2f5c3db981b
oai_identifier_str oai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/6954
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galegaLexicografíaLíngua galegaSempre que se pretende facer unha crítica a calquera tipo de traballo, débese partir dunhas premisas claras para que o resultado da revisión sexa coherente e entendible, quero dicir con isto que a presente comunicación, que vai versar sobre a crítica ás últimas obras lexicográficas en galego baséase nuns criterios preelaborados e estudiados polo equipo de redacción do diccionario VOX bilingüe ESENCIAL galego-castelán-galego. [...]Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de CompostelauBibliorumVázquez Diéguez, Ignacio2019-03-28T10:44:59Z19961996-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.6/6954glg84-96530-22-1info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-12-15T09:45:58Zoai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/6954Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T00:47:34.731920Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
title Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
spellingShingle Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
Vázquez Diéguez, Ignacio
Lexicografía
Língua galega
title_short Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
title_full Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
title_fullStr Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
title_full_unstemmed Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
title_sort Análise semántica-formal das últimas obras lexicográficas en lingua galega
author Vázquez Diéguez, Ignacio
author_facet Vázquez Diéguez, Ignacio
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv uBibliorum
dc.contributor.author.fl_str_mv Vázquez Diéguez, Ignacio
dc.subject.por.fl_str_mv Lexicografía
Língua galega
topic Lexicografía
Língua galega
description Sempre que se pretende facer unha crítica a calquera tipo de traballo, débese partir dunhas premisas claras para que o resultado da revisión sexa coherente e entendible, quero dicir con isto que a presente comunicación, que vai versar sobre a crítica ás últimas obras lexicográficas en galego baséase nuns criterios preelaborados e estudiados polo equipo de redacción do diccionario VOX bilingüe ESENCIAL galego-castelán-galego. [...]
publishDate 1996
dc.date.none.fl_str_mv 1996
1996-01-01T00:00:00Z
2019-03-28T10:44:59Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.6/6954
url http://hdl.handle.net/10400.6/6954
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.none.fl_str_mv 84-96530-22-1
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela
publisher.none.fl_str_mv Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799136371257901056