Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vázquez Diéguez, Ignacio
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.6/7083
Resumo: O presente texto trata sobre os sufixos da lingua galega que forman substantivos, adxectivos e adverbios. Trataranse só os que durante a Idade Media foron moi produtivos e comprobarase se na actualidade aínda o son. Verificarase se as tendencias medievais tiveron / teñen continuación ou se foron falladas. Buscaranse todas esas voces no Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega e posteriormente contrastaranse no Dicionario da Real Academia Galega que recolle o léxico estándar actual. Comentaranse as solucións que non se contemplan hoxe. Verase tamén a solución normativa actual.
id RCAP_e4005fba0c49e439a88de73b3139fb06
oai_identifier_str oai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/7083
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actualSufixación medievalGalegoCorpusMorfoloxíaO presente texto trata sobre os sufixos da lingua galega que forman substantivos, adxectivos e adverbios. Trataranse só os que durante a Idade Media foron moi produtivos e comprobarase se na actualidade aínda o son. Verificarase se as tendencias medievais tiveron / teñen continuación ou se foron falladas. Buscaranse todas esas voces no Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega e posteriormente contrastaranse no Dicionario da Real Academia Galega que recolle o léxico estándar actual. Comentaranse as solucións que non se contemplan hoxe. Verase tamén a solución normativa actual.The present text deals with the suffixes of the Galician language that form nouns, adjectives and adverbs. Only those that during the Middle Ages were very productive will be treated and it will prove if they are still in the present. It will be checked if the medieval tendencies had / have continued or have been failed. All these voices will be searched in the Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (Medieval Computerised Thesaurus of the Galician Language), later contrasted in the Dicionario da Real Academia Galega (Dictionary of the Royal Galician Academy) that includes the current standard lexicon. The solutions that are not contemplated today will be discussed. And also the current standard solution.Universitat Autònoma de BarcelonauBibliorumVázquez Diéguez, Ignacio2019-05-16T08:17:22Z20182018-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.6/7083glg1139-8736info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-12-15T09:46:10Zoai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/7083Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T00:47:40.680473Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
title Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
spellingShingle Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
Vázquez Diéguez, Ignacio
Sufixación medieval
Galego
Corpus
Morfoloxía
title_short Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
title_full Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
title_fullStr Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
title_full_unstemmed Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
title_sort Sobre algúns sufixos galegos medievais: cara á solución normativa actual
author Vázquez Diéguez, Ignacio
author_facet Vázquez Diéguez, Ignacio
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv uBibliorum
dc.contributor.author.fl_str_mv Vázquez Diéguez, Ignacio
dc.subject.por.fl_str_mv Sufixación medieval
Galego
Corpus
Morfoloxía
topic Sufixación medieval
Galego
Corpus
Morfoloxía
description O presente texto trata sobre os sufixos da lingua galega que forman substantivos, adxectivos e adverbios. Trataranse só os que durante a Idade Media foron moi produtivos e comprobarase se na actualidade aínda o son. Verificarase se as tendencias medievais tiveron / teñen continuación ou se foron falladas. Buscaranse todas esas voces no Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega e posteriormente contrastaranse no Dicionario da Real Academia Galega que recolle o léxico estándar actual. Comentaranse as solucións que non se contemplan hoxe. Verase tamén a solución normativa actual.
publishDate 2018
dc.date.none.fl_str_mv 2018
2018-01-01T00:00:00Z
2019-05-16T08:17:22Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.6/7083
url http://hdl.handle.net/10400.6/7083
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.none.fl_str_mv 1139-8736
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universitat Autònoma de Barcelona
publisher.none.fl_str_mv Universitat Autònoma de Barcelona
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799136372013924352